List Of Words Ending In “yl”

A ‘-yl’ word is a type of chemical group that is found in many organic compounds. The suffix ‘-yl’ is used to denote a group of atoms that contain a carbon-carbon double bond, or a carbon-oxygen double bond.

Subscribe to our mailing list to receive FREE exclusive content and offers!

Examples of ‘-yl’ words include ‘lithoxyl’, ‘propenyl’, ‘asparagyl’, ‘sulphonyl’, and ‘aralkyl’. ‘Lithoxyl’ is a group of atoms containing a carbon-oxygen double bond and a chlorine atom. ‘Propenyl’ is a group of atoms containing a carbon-carbon double bond.

‘Asparagyl’ is a group of atoms containing a nitrogen atom and a carbon-oxygen double bond. ‘Sulphonyl’ is a group of atoms containing a sulfur atom and a carbon-oxygen double bond. ‘Aralkyl’ is a group of atoms containing an aromatic ring and a carbon-carbon double bond.

This article will provide a comprehensive list of words ending in ‘-yl’. It will include the meaning of each word, as well as examples of compounds that contain the ‘-yl’ group

The words arranged in the lists below are in order of frequency of use, from left to right and down.List Of 3-Letter Words Ending In “yl”

cyl
kyl
syl
eyl

List Of 4-Letter Words Ending In “yl”

acyl
aryl
amyl
hwyl
idyl
moyl
odyl
oxyl
vinyl
daryl
ethyl
butyl
alkyl
beryl
caryl
octyl
allyl
sibyl
cetyl
acryl
hexyl
decyl
silyl
furyl
tolyl
valyl
nonyl
pinyl
rutyl
ketyl
indyl
xenyl
idryl
elayl
arsyl
auryl
basyl
boryl
ceryl
coryl
croyl
cumyl
desyl
droyl
duryl
xylyl

List Of 6-Letter Words Ending In “yl”

methyl
darryl
acetyl
phenyl
benzyl
propyl
prolyl
lauryl
formyl
alanyl
uranyl
leucyl
glycyl
adenyl
dactyl
pentyl
guanyl
oleoyl
protyl
oxalyl
trityl
xyloyl
toluyl
thujyl
peucyl
thymyl
phytyl
trotyl
picryl
tetryl
tauryl
pyrryl
tannyl
styryl
quinyl
tropyl
octoyl
capryl
bornyl
bathyl
baetyl
atoxyl
aroxyl
anisyl
alphyl
adipyl
carbyl
carvyl
cinnyl
nitryl
lactyl
heptyl
hafnyl
gromyl
diamyl
crotyl
cresyl
cordyl
acidyl

List Of 7-Letter Words Ending In “yl”

diethyl
benzoyl
ethinyl
dodecyl
vanadyl
pyridyl
dibutyl
benomyl
malonyl
tyrosyl
alkenyl
isoamyl
stearyl
thionyl
menthyl
dialkyl
thienyl
indolyl
aralkyl
gurgoyl
peyotyl
pegoxyl
indoxyl
opianyl
myricyl
lauroyl
mesityl
linalyl
peroxyl
pyranyl
xanthyl
valeryl
undecyl
tropoyl
triaryl
titanyl
pyrroyl
tartryl
stannyl
spondyl
silicyl
salicyl
quinoyl
prothyl
pyruvyl
xylenyl
gonotyl
caproyl
cacodyl
butoxyl
butyryl
butenyl
bivinyl
bitolyl
bicetyl
biallyl
acridyl
arsenyl
anthryl
anisoyl
alkoxyl
adactyl
acrinyl
chloryl
chromyl
cumenyl
glyoxyl
geranyl
fumaryl
fluoryl
fenchyl
ethoxyl
ethynyl
ethenyl
divinyl
ditolyl
dicotyl
dicetyl
diallyl
decenyl
decatyl
cuminyl
acrylyl

List Of 8-Letter Words Ending In “yl”

dimethyl
hydroxyl
carbonyl
fentanyl
carboxyl
benadryl
biphenyl
glycosyl
diphenyl
carbaryl
glyceryl
isobutyl
sulfonyl
aspartyl
succinyl
naphthyl
diacetyl
propenyl
lithoxyl
phenacyl
pheophyl
oxyethyl
nonethyl
melissyl
methenyl
nitroxyl
mesophyl
methoxyl
nitrosyl
phosphyl
strongyl
veratryl
vanillyl
trimesyl
triethyl
tridecyl
tricosyl
tetrazyl
sulfuryl
sulfinyl
sulfamyl
skatoxyl
quinonyl
quinolyl
prosopyl
phthalyl
zirconyl
isohexyl
acetenyl
carbinyl
carbamyl
capronyl
caprylyl
bimethyl
bidactyl
bibenzyl
biacetyl
benzenyl
anesthyl
amidoxyl
aluminyl
acetoxyl
cinnamyl
crotonyl
decanoyl
isoallyl
hydrazyl
hendecyl
disacryl
glycolyl
germanyl
furfuryl
frumaryl
formazyl
ethanoyl
epicotyl
dipropyl
didactyl
dibenzyl
acetonyl
polyvinyl
isopropyl
trimethyl
carbamoyl
hypocotyl
piperonyl
propionyl
phenethyl
propargyl
quinaldyl
polycotyl
pyromucyl
veratroyl
pyrimidyl
pyrazolyl
phaeophyl
oxyphenyl
salicylyl
syndactyl
vanilloyl
unidactyl
triphenyl
tridactyl
terphenyl
tartronyl
tanacetyl
sulphuryl
sulphonyl
sulphinyl
sulphamyl
stibethyl
stannoxyl
sporophyl
oxydactyl
oxybenzyl
oenanthyl
camphoryl
camphanyl
bromethyl
bismuthyl
bismethyl
bipyridyl
binapthyl
azophenyl
asparagyl
antipyryl
antimonyl
anthranyl
anthracyl
carnaubyl
carpophyl
carvacryl
octadecyl
monocotyl
mesoxalyl
lithophyl
isopentyl
isobornyl
hexadecyl
fluorenyl
dodecatyl
dipyridyl
dicacodyl
dibenzoyl
cinnamoyl
anaesthyl

List Of 10-Letter Words Ending In “yl”

sulfhydryl
cyclohexyl
monomethyl
phosphoryl
galactosyl
tetraethyl
tetrazolyl
octodactyl
pentadecyl
phosphenyl
pyrrolidyl
polydactyl
quinazolyl
quinolinyl
xanthophyl
quinoxalyl
triquinoyl
sulfurosyl
sulphydryl
tetradecyl
acetylenyl
monodactyl
anthranoyl
antidactyl
benzofuryl
binaphthyl
brombenzyl
camphoroyl
chlorophyl
chromophyl
cyanbenzyl
cinnamenyl
dinaphthyl
furomethyl
hectocotyl
hemidactyl
heptadecyl
imidazolyl
isobutyryl
zygodactyl

List Of 11-Letter Words Ending In “yl”

pterodactyl
tetramethyl
cholesteryl
chrysoberyl
macrodactyl
pachydactyl
pentadactyl
platydactyl
pseudoceryl
pseudocumyl
anisodactyl
sulphurosyl
tellurethyl
tetradactyl
leptodactyl
isopropenyl
artiodactyl
azodiphenyl
bromobenzyl
carbethoxyl
ctenodactyl
dipropargyl
discodactyl
fissidactyl
hermodactyl
hyperdactyl
isophthalyl
triglyceryl

List Of 12-Letter Words Ending In “yl”

phosphatidyl
benzopyranyl
brachydactyl
heterodactyl
isoamylethyl
pamprodactyl
sulphophenyl
thiocarbamyl
thiocarbonyl
acenaphthenyl
pseudocumenyl
plectospondyl
pyrosulphuryl
perissodactyl
pentacarbonyl
homopiperonyl
hydrocinnamyl
carbomethoxyl
aminodiphenyl
sulphothionyl

List Of 14-Letter Words Ending In “yl”

anthraquinonyl
azinphosmethyl
benzaldiphenyl
hydrocinnamoyl
hydrosulphuryl
macrosporophyl
thiophosphoryl

List Of 15-Letter Words Ending In “yl”

cyclohexadienyl
eleutherodactyl
trichloromethyl
triphenylmethyl

Share or print this page:


More Word Lists


Spotted an error on this page? Please let us know! errors@word-lists.com.